EHko Talde Komunalen topaketa Ortuondo gaztetxean. Azaroak 13-14-15

Posted on Updated on

Revolucion_Agraria2Kapitalismotik kanpoko alternatibarik badago. Hemen euretariko bat: EHko talde komunalak, non pertsonak diren ekonomiaren ardatz eta ez dirua, ezta merkantziak. Mundua aldatu gure? Hemen dekozue erlazionatzeko modu berri hau ezagutzeko aukera.

Existen alternativas al capitalismo. Entre ellas ésta: Grupos comunales de EH, donde el epicentro de la economía son las personas y no el dinero, ni las mercancías. ¿Quieres cambiar el mundo? Aquí tienes la oportunidad de conocer esta forma de relacionarnos.

AZAROAK 13, BARIKUEN

 • 20:00: Mahai-ingurua (Galdakaoko Ortuondo Gaztetxean). Nahimen aldizkariaren azken alearen aurkezpena eta ondoren mahai-ingurua; jabego burgesaren forma Kapitalaren gizartean eta horren aurrean guk eratu ditzakegun jabego forma komunalak.
 • 21:30-22:00: Afaria
 • Lotarako: Gauden jendearen arabera Ortuondo Gaztetxean edo Arrigorriagako Autonomia Komunala eraikinean (lehenago Kirolak polikiroldegia zena)

 

AZAROAK 14, ZAPATUEN

Guneka antolatu da eguna, orain martxan dabiltzaten lantalde komunalen arabera edo hametik aurrera sortu nahi direzenen arabera.

 Goizean (Ortuondo Gaztetxea, Galdakao):

 • 10:00: Garagardo gunea. Gure inguruan garagardoa egiten dabizen lantaldeak batu eta garagardo tirada bat egingo dute goiz osoan zehar.
 • 10:00: Nekazaritza gunea. Lurren analisiak egingo ditugu (arinago esanda, bakoitzak bere lurra eraman dezake jakiteko ia zer gabezi dituen edo zer egoeratan dagoen); gure artean haziak eman; lur eta baliabide komunalen zerrenda egin eta datorren urterako lanak planifikatu; nekazaritzari buruzko zalantzak eztabaidatu eta argitu… -12:00: Hezkuntza gunea. Hezkuntza eredu alternatiboen inguruan eztabaidatu eta aurrerantzean jorratzeko lan ildoei forma ematen hasi. Eskola alternatiboa Vs alternatiba eskolari; hezkuntza prozesua; hezkuntza kapitalaren logikaren barnean… Lantalde bat dabil gune hau prestatzen; topaketetarako sortu da lantaldea, baina asmoa da topaketak baliatzea taldea osatu eta hortik aurrera hezkuntza komunalean lanean hasteko.
 • 15:00: Bazkaria

Arratsaldean (Ortuondo Gaztetxea, Galdakao):

 • 17:00: Biodiesel gunea. Biodiesela egiteko ikastaroa. Mekanikaren inguruan ere hitz egiteko aukera egongo da.
 • 18:00: Osasungintza gunea. Hezkuntzarekin bezala, osasungintza eredu komunal baten inguruan hitz egin eta eztabaidatzen hastea da helburua. Kapitalaren gizartean osasuna, gure gorputza, gaixotasuna… zelan ulertu eta kudeatzen diren identifikatu eta hortik kanpo beste eredu bat zelan eraiki genezakeen zehazten joan. Gune honek mintegi-eztabaida formatua edukiko du.
 • 19:00 Elektronika-informatika gunea. Dagoeneko badago lantalde komunal bat honetan lanean. Taldearen aurkezpena egingo da (nortzuk diren, zergaitik sortu duten…), taldeak ze esparrutan lan egingo duen (ordenagailuen softwarea zein hardwarea, instalazio elektrikoak, dispositibo elektronikoak…), eta azkenik, taldetik sortutako prototipo bat frogatuko da (nekazaritzan erabiltzeko ionizadorea).

Gauean:

 • 21:00: Afaldu, musika eta ondoren nahi duenak zerbeza batzuk hartu.
 • Lotarako: Gauden jendearen arabera Ortuondo Gaztetxean edo Arrigorriagako Autonomia Komunala eraikinean (lehenago Kirolak polikiroldegia zena)

 

AZAROAK 15, IGANDEA

 • 11:00: Arrigorriagako Autonomia Komunala eraikinean (lehenago Kirolak polikiroldegia zena). Igandeko planteamendua orokorragoa da, denok batera egitekoa. Pleno handi moduko bat egin eta lantalde, eskualde, norbanako… bakoitzak zertan dabilen, zer baliabide dituen, zer asmo… azaldu. Ondoren, Komunalaren inguruan eztabaidatu-hitz egin; elkarri zelan lagundu diezaiokegun zehaztu, aurrera begira talde eta interes ezberdinen arteko saretze eta koordinazioa…
 • Bazkaloztean garbiketa eta desmontajea.

 

Oharra:

 • Egunetakoren baten lotara edo bazkaltzera etorriko bazarete abisatu aldez aurretik zenbat zatozten. autonomia.komunala@riseup.net emailera mezu bat bidaltzearekin nahikoa da.

13 DE NOVIEMBRE, VIERNES

 • 20:00: Mesa redonda (en el Gaztetxe Ortuondo de Galdakao). Presentación del último número de la revista Nahimen y después debate; la forma que presenta la propiedad burguesa en la sociedad del Capital y las diferentes formas de propiedad comunal que podemos desarrollar frente a ella. – 21:30-22:00: Cena 
 • Para dormir: Dependiendo de la gente que estemos, en el Gaztetxe Ortuondo o en el edificio Autonomia Komunala de Arrigorriaga (el antiguo polideportivo Kirolak).

 

14 DE NOVIEMBRE, SÁBADO

El día está organizado por “gune”s o espacios, en función a los grupos comunales que están ya trabajando en esas cuestiones o que se quieren poner a ello.

 Por la mañana (Gaztetxe Ortuondo de Galdakao):

 • 10:00: Gune Cerveza. Los diferentes grupos comunales que están trabajando la cuestión de la cerveza se reunirán y harán una tirada de cerveza.
 • 10:00: Gune Agricultura. Haremos análisis de tierras (avisando con antelación, cada uno puede llevar una muestra de su tierra para saber en qué condiciones está); llevaremos semillas para dárnoslas entre nosotras; hablaremos sobre los recursos comunales que tenemos y planificaremos algunos trabajos para el año que viene; hablaremos y debatiremos sobre cuestiones y dudas que tengamos sobre agricultura… -12:00: Gune Educación. Debatir en torno a los diferentes modelos de educación alternativa e ir dando forma a los ejes que se quieran trabajar en adelante. Escuela alternativa Vs alternativa a la escuela; el proceso educativo; la educación dentro de la lógica del capital… Hay un grupo de trabajo que está preparando este gune y que se ha creado para las topaketas, pero cuyo objetivo es seguir funcionando a partir de los encuentros. 15:00: Comida

A la tarde (Gaztetxe Ortuondo de Galdakao):

 • 17:00: Gune Biodiesel. Taller de elaboración de biodiesel. También habrá ocasión para hablar sobre mecánica de coches.
 • 18:00: Gune Salud. Al igual que con la educación, el objetivo es empezar a hablar y debatir en torno al modelo de salud comunal. Identificar cómo se caracterizan y gestionan la salud, la enfermedad, nuestros cuerpos… en la sociedad del capital y comenzar a concretar cómo podríamos construir un modelo propio al margen de eso. Este gune tendrá el formato de debate-seminario.
 • 19:00 Gune Electrónica-Informática. El grupo comunal que ya está trabajando en este ámbito hará una presentación del grupo (quiénes son, porqué se ha creado…), explicarán en qué trabajan (software y hardware de ordenadores, instalaciones eléctricas, dispositivos electrónicos…) y por último, probarán un dispositivo que han creado (un ionizador para usar en agricultura).

A la noche:

 • 21:00: Cenar, música y después al que le apetezca unas cervecitas o lo que se tercie. – Para dormir: Dependiendo de la gente que estemos, en el Gaztetxe Ortuondo o en el edificio Autonomia Komunala de Arrigorriaga (el antiguo polideportivo Kirolak)

 

15 DE NOVIEMBRE, DOMINGO 

 • 11:00: En el edificio Autonomia Komunala de Arrigorriaga (el antiguo polideportivo Kirolak). El planteamiento del domingo es más general, para hacerlo en conjunto. Se hará una especie de pleno en el que cada grupo, comarca, persona… explicará en qué está trabajando, con qué recursos cuenta, que intenciones tiene… Después, se hablará-debatirá sobre el Comunal; sobre cómo podemos ir ayudándonos entre nosotros, la coordinación entre diferentes grupos e intereses…
 • Y después de comer limpieza y desmontaje.

 

Aviso:

 • Si vais a quedaros alguno de los días a comer y/o a dormir conviene avisar de antemano. Para ello, será suficiente con escribir un mensaje al correo autonomia.komunala@riseup.net

 

Zer iruditu zaizu?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

Connecting to %s